foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี มั่นคง" "Showing the result of too much strong justice"

ผู้อำนวยการ

          นายประจักษ์  ช่างเรือ

            รองผู้อำนวยการ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           ประถมศึกษาภูเก็ต

link

หน่วยงานต้นสังกัด

link การศึกษา

สาระวิชา

ข้อมูล 10 มิถุนายน

สถิติการเยี่ยมชม

482088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
195
545
1843
443685
13435
9878
482088

Your IP: 54.224.202.184
Server Time: 2017-09-20 16:38:29

  

 

  

  

 

ข่าวกิจกรรมใน สพป.ภูเก็ต

ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ สพป.ภูเก็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

                วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการจัดทำแผน แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ Katathong Golf & Spa อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๐ และตามโครงการ/กิจกรรม ๖ ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการดำเนินการบริหารงบประมาณตามจุดเน้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การปฎิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ คุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ได้รับความร่วมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวสารจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.