foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559

             วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่รับรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.