foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2559

             วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่รับรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .