foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

 คณะกรรมการรับข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3

            วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการรับข้อสอบ O-NET ของ สพป.ภูเก็ต ได้ดำเนินการรับข้อสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ ทุกกลุ่มสาระ เพื่อดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-์์NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .