foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค

ภาค 7 

                วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผูอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค 7 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV และ DLlT จากห้องเรียนที่มีคุณภาพ ไปยังโรงเรียนที่ห่างไกลกันดาร โรงเรียนครูไม่ครบชั่น ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.