foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูล

        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลและยกร่าง "แผนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเกิดความครอบคลุมเป็นที่ยอมรับ สามารถขับเคลื่อนแผนฯไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ ICT สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .