foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

สมาชิกกลุ่มอำนวยการ

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
 
โทร. 
นางพรรณมณี ลิมป์พัฒนโสภณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
โทร. 086-952-2630
นางรานี บุญสงค์ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
โทร. 081-0884892
นางปริญดา คุ้มบ้าน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
โทร. 084-057-8046
นางเสริมศรี พรหมตรัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
โทร. 086-478-9809
นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
โทร. 089-475-8782
นางนิชฎา ซิมอาจิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
โทร. 089-6503143
นายบุญมี มิชารี
พนักงานขับรถยนต์
 
โทร. 082-284-2566
 
นายชัยยง กิระอนันต์
ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน
 
โทร. 081-693-1075
 
 
นายธัชพล ตันยาวุฒิ
ช่างไม้ 1 โรงเรียนเกาะสิเหร่ช่วยราชการ
 
โทร. 089-729-9093

 

ข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร

  •  
  •  
  •  

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  กลับหน้าแรก

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.