foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 รับข้อสอบ O-NET

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.00 น.คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับมอบข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ไปยังสนามสอบที่ได้กำหนดไว้


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.