foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

การจัดส่งกระดาษคำตอบ O-NET

            วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET แต่ละสนามได้จัดส่งกระดาษคำตอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สพป.ภูเก็ต ทุกสนามสอบเรียบร้อย การจัดสอบประสบผลสำเร็จตามเป่้าหมายที่กำหนดไว้


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.