foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมจัดสรรงบประมาณ ปี 2560

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาของ สพฐ. โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่และขับเคลื่อนนดยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.