foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การีศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติในจังหวัดภูเก็ต ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถช่วยเหลือตัวเองเบื่องต้นได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ โดยมีวิทยากรจาก หอสังเกตการณ์โลก (EOS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ของสิงคโปร์ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.