foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย

            สพป.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฎิบัติการครูปฐมวัย การจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ และการเข้าระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น ในดครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .