foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

อบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย

            สพป.ภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฎิบัติการครูปฐมวัย การจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ และการเข้าระบบประเมินออนไลน์เบื้องต้น ในดครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.