foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 และประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.