foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี มั่นคง" "Showing the result of too much strong justice"

ผู้อำนวยการ

          นายประจักษ์  ช่างเรือ

            รองผู้อำนวยการ

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

           ประถมศึกษาภูเก็ต

link

หน่วยงานต้นสังกัด

link การศึกษา

สาระวิชา

ข้อมูล 10 มิถุนายน

สถิติการเยี่ยมชม

368045
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
595
1158
5175
324016
25079
13958
368045

Your IP: 54.197.74.137
Server Time: 2017-03-30 08:42:35

  

 

 

 

 

  

  

  

ข่าวกิจกรรมใน สพป.ภูเก็ต

ประชุมครู ภาษาอังกฤษ

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมครูภาษาอังกฤษ ตามดครงการเพิ่มสมรรถนะการบรีิหารทรีพยากรบุคคล โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนของรัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ก้าวสู้่ระดับมาตรฐานสากล ในด้านภาษาต่างประเทศ ควรมีพัฒนา่การเรียนการสอน ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติที่มีทรพัยากรบุคคลสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลในการเรียนการสอนร่วมกัน ก่อให้เกิดความยั่งยืนในวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก้็ต

.

ข่าวการศึกษา

ข่าวสารจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .