foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

 คัดเลือก โรงเรียนต้นแบบ DLTV DLIT

         วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (ผู้อำนวยการศูนย์ประสานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ภาค 7 ประธานพิธีเปิดการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ การจัดการศึกษา ด้าน DLIT DLTV ปี 2560 โดยมีตัวแทนเขตพื้นที่จาก สพป.พังงา สพม.14 (พังงา) สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรังเขต 2 สพม.13 (ตรัง) สพป.กระบี่ สพป.ระนอง สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมรับการคัดเลือก เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ที่ประสบผลสำเร็จ ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.