foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

เปิดงานการศึกษาโดยครอบครัว

        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการเปิดโครงการแสดงผลงาน ผลการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต Open House ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.