foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมการทดสอบการอ่านออกเขียนได้

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมชี้แจงการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเขียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.