foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุม กตปน. ครั้งที่ 2/2560

        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานตามกระบวนการ ที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.