foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกาะสิเหร่ ติดตามการอ่านออกเขียนได้

        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และนักประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมติดตามการทดสอบการอ่าน เขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -4 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ณ โรงเรียนเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.