foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต

         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาผู้บริหารครูและผู้สอนโรงเรียนเอกชน สังกัด สพป.ภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.