foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

คัดเลือกเยาวชนคนเก่ง

         วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ฯ รุ่นที่ ๘/๒๕๖๐ ระดับจังหวัด 1 คน เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธยพระราชทานและเงินทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.