foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ NT

              วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ NT เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านทุ่งคา ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.