foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมครูภาษาอังกฤษ

             วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนของรัฐในสังกัด สพป.ภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนการสอน และศึกษาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างครูของรัฐบาลและโรงเรียนนานาชาติในสังกัด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.