foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

วางพวงมาลาท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

          วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. คณะบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาพิธีสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต วางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.