foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

สพป.ลพบุรี เขต 2 ดูงาน สพป.ภูเก็ต

               วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประธานกลุ่มโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จาก สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต โดยมีนายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประธานการอบรมสัมมนา นำทีมคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก สพป.ภูเก็ต เป็นอย่างดียิ่ง

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.