foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย

             วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนายภานุพงศ์ สุขอภิรมย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดสอบภาคก ภาค ข และภาค ค ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.