foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

มอบเกียรติบัตรนักเรียนจบระดับอนุบาล/ประถมศึกษา ร.ร.บ้านกู้กุู

              วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธี “วันเปลี่ยนผ่านการศึกษาที่บ้านกู้กู” มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกู้กู ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในการสำเร็จการศึกษาและเป็นกำลังใจในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายชรินทร์ ชังอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู้กู และคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.