foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

สอบครูผู้ช่วย

            วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะ ให้การต้อนรับนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ พบว่าการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นสนามสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 จำนวน 13 สาขาวิชาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 152 คน ประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 คน ภาษาไทย 7 คน วิทยาศาสตร์ 29 คน สังคมศึกษา 39 คน คอมพิวเตอร์ 31 คน พลศึกษา 13 คน ปฐมวัย 10 คน ดนตรี 8 คน แนะแนว 2 คน นาฏศิลป์ 5 คน บรรณารักษ์ 4 คน จีน – คน เทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์ – คน


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.