foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560

           วันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สพฐ. เพื่อให้การดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยความถูกต้อง ขัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม ตามระเบียบเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.