foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

การอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

(ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) 

          วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ได้บันทึกข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ตามคู่มือการใช้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดทำให้ได้บันทึกข้อมูลครบทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.