foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

Open house ทางวิชาการโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา"

             วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดงาน Open house ทางวิชาการโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน แสดงผลงานและความสามารถความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ในโอกาสฉลองเปิดอาคารเรียนใหม่ แบบ ๒๑๒ ล./57-ข (เขตแผ่นดินไหว) เพื่อจัดหาทุนสร้างอุปกรณ์ในอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.