foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

งาน "แสดงความยินดี สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง"

         วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายภาณุพงษ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน "แสดงความยินดี สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง"  และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การจัดงานครั้งนี้ลุล่วงตามเป้าหมายโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนภาครัฐและส่วนท้องถิ่น

 

 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.