foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

 สพป.นครนายก ศึกษาดูงาน

              วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครนายกเรื่อง การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 สพป.ภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.