foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2560

              วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายบัณฑูร ทองตัน ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง การย้าย การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อน ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.