foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

             วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ณ วัดม่าหนิก วัดลัฎฐิวนาราม และวัดเก็ตโฮ่ โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษา เข้าร่วมบรรพชา “ทำดีเพื่อพ่อ” จำนวน 321 คน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปมบททำดีเพื่อพ่อและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูป ในการดำเนินงานในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดีตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.