foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

           วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายประจักษ์ ช่างเรือ ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฎิรปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผังการบริหาร กระทรวงศึกษาธิการใหม่ โครงสร้างการแบ่งงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค โครงสร้างการแบ่งงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบบคำร้องขอตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตามความสมัครใจ โดยยื่นใบสมัครได้ในระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2560 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.