foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

  รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

           วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อเเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย ให้มีอยู่สืบไป ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ----------------------------------------------> คลิก


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.