foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

ประชุมชี้แจงเตรียมการสอบครูผู้ช่วย

             วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง นายภาณุพงศ์ สุขอภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ประชุมชี้แจงเตรียมการสอบ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 เพิื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค ในวันที่ 22 - 24 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ให้กับคณะกรรมการที่มีหน้าที่ ดำเนินการสอบ ได้ปฎิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภุเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area Rights Reserved.