foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

ภูเก็ตร่วมในช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย สพป.ภูเก็ต สพม.14 (ภูเก็ต) และโรงเรียนเอกชน รวมพลัง 49,319 ดวงใจ รินน้ำใจช่วยเนปาล เป็นจำนวนเงิน 147,957 บาท


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.