foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน

วันที่ 12 มิ.ย. 58 นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 

 

 

 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.