foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@hotmail.com
สพป.ภูเก็ต

โครงการติดตามการนำสาระท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

          วันที่ 19 มิ.ย.58 นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมและให้ข้อคิดในการจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่น โดยนายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดการประชุม โครงการนี้เป็นโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการจัดการเรียนการสอนสาระท้องถิ่นและจัดสาธิตการฝึกกิจกรรมการเรียนรู้สาระท้องถิ่นภูเก็ต โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีภูเก็ต


 

 

 

 


Copyright © 2017 Phuket Primary Educational Area พัฒนาโดยนางสาวภูษณิศา ต้องเสรีกุล เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ICT กลุ่มนโยบายและแผน Rights Reserved.