foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


076-211591 fax:076-214553
Phuketarea@phuketarea.go.th
สพป.ภูเก็ต

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย ภูษณิศา ต้องเสรีกุล 651
โครงการห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ร.ร.บ้านป่าคลอก เขียนโดย ภูษณิศา ต้องเสรีกุล 563
โครงการอบรมสร้างความรู้สู่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย เขียนโดย ภูษณิศา ต้องเสรีกุล 411
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ เขียนโดย ภูษณิศา ต้องเสรีกุล 279
โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เขียนโดย ภูษณิศา ต้องเสรีกุล 332


พัฒนาระบบโดย กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต @2017 Phuket Primary Educational Area .