ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ปี 2564


ลำดับ
ประกาศประจำเดือน
คลิกอ่าน
1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
2
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหน้ากากอนามัย แบบผ้า หนา ๓ ชั้น สีกากี มีสายสต็อปสำหรับคล้องคอ
3
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหน้ากากอนามัย แบบผ้า หนา ๓ ชั้น สีกากี มีสายสต็อปสำหรับคล้องคอ
4
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนซีเมนต์สำเร็จรูป จำนวน ๑๘ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์โครโฟนพร้อมสายไมค์ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยาแอลกอฮอล์,เครื่องกดเจลล้างมือฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
11
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร OKI รุ่น MB ๔๙๒ จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำยาแอลกอฮอล์,เครื่องกดเจลล้างมือฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย