ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม ปี 2564


ลำดับ
ประกาศประจำเดือน
คลิกอ่าน
1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ HP 678 จำนวน 45 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC 4 (กลุ่มที่ 1) โดยวิธีคัดเลือก
3
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC 4 (กลุ่มที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
4
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำนเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ HP 678 สีดำ จำนวน 20 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
7
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
8
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
9
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ต้นไม้ กระถางฯ สำหรับปรับสหภาพภูมิทัศน์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
11
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
12
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง/วัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564
13
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564