รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2562


ลำดับ
ประกาศประจำเดือน
คลิกอ่าน
1
แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
2
แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
3
แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต