รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปี 2564


ลำดับ
ประกาศประจำเดือน
คลิกอ่าน
1
แบบ สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
1
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต
1
แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต